Przedszkole integracyjne dla dzieci z autyzmem

Autyzm

Spektrum zaburzenia

Autyzm to kompleksowe spektrum zaburzeń rozwojowych, wpływających na interakcje społeczne, komunikację, zachowanie i postrzeganie świata u danej osoby. Jest to zaburzenie neurologiczne, które najczęściej ujawnia się w okresie dzieciństwa i nie zanika przez całe życie. W psychiatrii pojęcie autyzmu zostało wprowadzone w 1911 roku przez Eugena Bleulera, w celu określenia braku umiejętności utrzymywania relacji z otoczeniem, ponieważ według tego psychiatry osoby zaburzone zastępują naturalne relacje urojeniami lub marzeniami.

Co należy podkreślić, osoby z autyzmem mogą wykazywać różnorodne objawy, gdyż spektrum autyzmu obejmuje szeroki zakres nasilenia tych cech. Nie istnieje wyłącznie jeden odłam wspomnianego zaburzenia, stąd też należy stosować termin “spektrum”, aby tym samym uwzględnić możliwie występujące różnice.

Przyczyny występowania autyzmu

Istnieje wiele teorii i badań nad przyczynami autyzmu, ponieważ jest to zaburzenie wieloczynnikowe, co oznacza, że wynika z interakcji wielu elementów. Do najczęściej wskazywanych przyczyn należą:

 • Czynniki genetyczne — występowanie genów podwyższających ryzyko autyzmu, fakt dziedziczności autyzmu, rola mutacji genetycznych.
 • Czynniki środowiskowe — narażenie na pewne toksyny, infekcje matki w czasie ciąży, nadmierna ekspozycja na pewne leki lub chemikalia.
 • Zaburzenia neurologiczne i strukturalne — różnice w budowie i funkcjonowaniu mózgu, np. zmiany w obszarach odpowiedzialnych za społeczne interakcje.
 • Faktory immunologiczne — zaburzenia układu odpornościowego.

Warto jednak podkreślić, że badania nad przyczynami autyzmu są nadal w toku, a naukowcy starają się lepiej zrozumieć ten problem, aby poprawić diagnozowanie i leczenie wspomnianego zaburzenia.

Czynniki wpływające na rozwój autyzmu

Jednym z czynników wpływających na rozwój autyzmu jest genetyka, ponieważ w rodzinach, gdzie występują przypadki autyzmu, istnieje wyższe ryzyko pojawienia się zaburzenia u kolejnych pokoleń. Ponadto, w niektórych sytuacjach zauważa się występowanie mutacji genetycznych, choć coraz częściej badacze koncentrują się również na identyfikacji wskaźników biologicznych, które mogą pomóc w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzenia. Nie można jednak zapomnieć także o czynnikach środowiskowych czy też wczesnej diagnozie oraz interwencji, istotnych z perspektywy dalszego rozwoju osoby z autyzmem.

Objawy

Objawami autyzmu są problemy z komunikacją, zaburzenia społeczne (np. trudności w nawiązywaniu relacji), powtarzające się zachowania oraz ograniczone zainteresowania. Dzieci autystyczne cierpią również na problemy z ekspresją własnych emocji oraz często nie rozumieją uczuć innych osób, dlatego tak ważne jest wcześnie rozpoznanie zaburzenia oraz odpowiednio prowadzona terapia.

Charakterystyczne zachowanie dzieci

Choć zachowanie dzieci z autyzmem może być zróżnicowane, istnieją pewne charakterystyczne cechy, często występujące u osób z tym zaburzeniem. Są to między innymi:
 1. Trudności w komunikacji społecznej.
 2. Powtarzalne zachowania.
 3. Ograniczone zainteresowania i aktywności.
 4. Trudności w rozumieniu abstrakcyjnych pojęć.
 5. Wrażliwość sensoryczna.
 6. Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.
 7. Silna potrzeba rutyny, trudności z adaptacją do zmian.
 8. Przywiązanie do konkretnych przedmiotów.
 9. Trudności w jedzeniu.
 10. Trudności w rozumieniu emocji innych.
Powyższe zachowania są jednak wyłącznie ogólnymi cechami, które mogą, ale nie muszą występować u dzieci z autyzmem, ponieważ jest to niezwykle złożona kwestia.

Zajęcia i nauka dla dzieci z autyzmem

Rubik Music School to prywatne przedszkole dla dzieci z autyzmem w Warszawie oferujące kompleksową opiekę. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych nauczycieli, którzy z pasją i empatią pracują nad rozwojem maluchów każdego dnia. Dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym zapewniamy niezbędne wsparcie, w tym terapię psychologiczną oraz logopedyczną. RMS wyróżnia się profesjonalną pomocą i komfortową przestrzenią. W naszym prywatnym przedszkolu proponujemy także nauczanie w języku angielskim i hiszpańskim, a ponadto dbamy o zdrową dietę dzieci i organizujemy rodzinne wydarzenia muzyczne.

Zapisy do naszych placówek są otwarte przez cały rok, dlatego szukając idealnego miejsca dla dziecka mierzącego się z takim zaburzeniem jak autyzm, najlepiej wybrać sprawdzone przedszkole RMS w Warszawie. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu przy pomocy jednej z metod widocznych na naszej stronie.